top of page

First Annual Autism Update 
October 18, 2022

הזמנה לכנס עדכון אוטיזם.Sept 5 2022.png

בשיתוף המרכז הלאומי ע"ש עזריאלי לחקר אוטיזם ואלו"ט

אנו שמחים לארגן מפגש מיוחד ב18 לאוקטובר, 2022.

סדרה של הרצאות קצרות בנושאים מרכזיים בתחום של

אוטיזם בגיל הרך.

הרצאות ע"י:

ד"ר ג'ודה קולר

ראש המעבדה

ד"ר צילי ניר 

פוסטדוקטורנטית 

 מנהלת מרפאת דרכים, ב"ח הדסה

ד"ר יאנה סיני-גברילוב

פוסטדוקטורנטית

פסיכולוגית התפתחותית מתמחה
מכון להתפתחות הילד בי"ח מאיר
מרכז בית אחד

סקירה של המחקרים המרכזיים שרצים במעבדה

ע"י סטודנטיות מתקדמות

המפגש הוא ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש כאן

 ניתן לפנות עם כל שאלה לkollerlab@mail.huji.ac.il

bottom of page